Fotograf Magazine

Roznětka postmoderny: Josef Sudek

Půvab všeho je v záhadnosti
/Josef Sudek/

Josef Sudek (1896–1976) zůstává nejpublikovanějším českým fotografem. Byl tak nezaměnitelně svůj, že je zbytečné hledat tvůrčí souběhy s jeho současníky. Maxima dosáhl ve zralém věku poté, co se rozloučil s pravidly moderní doby. Ještě v 30. letech držel na vnější, funkcionalistický svět. Za druhé světové války posílil sám sebe obratem k niternosti. Manifestují to slavné prosté motivy, zejména průhledy okny ateliéru. Rovněž procházkám pražskými zahradami a parky vdechl v nejistých dobách německé okupace intimní až snově působící fotogenii. Starosvětskou kontinuitu práce si nedal narušit ani doktrínou socialistického realismu. Zatímco oficiálně byla ceněna propaganda nové éry, Sudek těžil ze vzpomínek na piktorialismus zlomu 19. a 20. století vše, co mohl využít. Dobral se přeludných zátiší, zpracovávaných jako kontaktní průměty velkých negativů, ba dokonce technologií pigmentu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem