Fotograf Magazine

Juraj Lipscher

rozhovor josefa mouchy s jurajem lipscherem

Juraj Lipscher (1948, http://www.lipscher.ch) působí jako profesor chemie na gymnáziu ve švýcarském městě Baden. V polovině 90. let měl v dnes již živořícím českém průmyslovém středisku jménem Kladno zajímavou výstavu S odstupem času a místa. Katalog dominant industriálních aglomerací, zvláště hutí, sléváren a starých fabrik, doprovodil poetickými postřehy ze slovenské odyssey. Z nich se dovíme, že v Klížskej Nemej a na Velkolélském ostrově prožíval coby fotograf baudelairovské reminiscence: připadal si jako obchodník s mraky, „kšeftár s pravekými bútľavými smutnými veselými vŕbami, s tichom a hlavne so svetlom pozoruhodnej proveniencie.“ A jakoby mimochodem charakterizoval vlastní pozici: „vidím, že dichotómia blízkosti k Slovensku a súčasne i odstup spôsobený mojou dvadsaťročnou neprítomnosťou sa vo fotografickom zmysle obrátila v môj prospech. Oscilácia medzi dvomi svetmi, medzi identitou domorodca a návštevníka, medzi blízkosťou a odstupom bola do veľkej miery motorom môjho podujatia a skreslila môj pohľad v priaznivom uhle.“

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem