Fotograf Magazine

Tina Bara

poezie nenápadného

Mimetické chování platí jako conditio humana, ale teprve v rozdílu k napodobovanému se projevuje osobnost, a jedná-li se o umění, imaginativní kvalita a kreativita. Zdali však zdůrazněná odchylka nevytváří z protagonistů „konformisty jinakosti“ 1/ lze ověřit na fotografiích, které vytvořila Tina Bara.

Ve zidealizovaných normativních obrazech, tak jak je prezentují sdělovací prostředky, se autorka v sérii Dozrávání táže po konkrétních životních vztazích, a dosahuje tím diferencovanějšího pohledu. Dívky v postpubertálním věku mezi sedmnácti a dvaceti lety si z knížek nebo z časopisů vybírají vždy dvě fotografie mladých žen, se kterými se na základě rozličných kritérií mohou identifikovat. To platí pro konvenčně působící vzory stejně jako pro avantgardistické pozice, které si dívky vybraly jako projekční materiál.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem