Fotograf Magazine

Jan Svoboda

melancholie modernismu

Jan Svoboda (1934–1990) se stal legendou české fotografie už za svého života. Téměř patnáct let po smrti svého nositele dorostla tato legenda téměř faustovských rozměrů a postupně počíná zahalovat samo dílo svého tvůrce. Svoboda jako největší následovník Josefa Sudka, Svoboda jako mystický vyznavač světla a stínu, Svoboda jako prostý venkovský člověk vydaný napospas městu, Svoboda jako jediný „umělec“ mezi českými fotografy, všechna tato i další tvrzení stále více zasouvají samotného autora do černobíle definovaných pozic, které jen málo vypovídají o skutečném rozsahu a důležitosti jeho díla.

To read the entire article you must log in.

Log in

#4 intimita

80 

Není skladem