Fotograf Magazine

Akram Zaatari

Detektiv na cestě v čase

Když nechal libanonský umělec a dokumentarista Akram Zaatari v kasselském parku vyhloubit do země díru, vložit do ní krabice s malovanými „fotografickými“ objekty a zalít je betonem tak, aby nad zemí čněla pouze ocelová výztuž jako monument, deklaroval tím své stanovisko týkající se vztahu fotografie a archivu. Instalace Time Capsule (2012) představuje krajní způsob uchování archivního předmětu. Jako gesto opaku archeologické exkavace odkazuje do minulosti k opatřením bejrútského Národního muzea, které nechalo většinu své archeologické sbírky skrýt do betonových bloků, aby ji tak ochránilo v čase občanské války. Otázky kolem institucionální péče o fotografii Zaatari směřuje k Arab Image Foundation (AIF), kterou v roce 1997 spoluzakládal. AIF je platformou určenou pro studium a sbírání fotografií pocházejících z arabského regionu a diaspory a je s ní spojena Zaatariho kreativní práce na pomezí umění a výzkumu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120