Fotograf Magazine

Trevor Paglen

Dokumentování neviditelného

Trevor Paglen (nar. 1974) je americký umělec a aktivista, spisovatel, investigativní novinář, výzkumník, fotograf a zeměpisec. Ve svých pracích nově definuje soudobou dokumentární fotografii, fotografii krajiny a válečnou fotografii. Naivní fotografický žurnalismus nahrazuje abstraktními mnohovrstevnými obrazy, které se snaží zachytit neviditelné. Jeho projekty si kladou otázky ohledně naší schopnosti vidět, dokumentovat a chápat obrazy a realitu v globální skryté válce proti „temným silám“ a „ose zla“. Jeho fotografie zpodobňují nový řád světa, nový řád obrazů, započatý ničivou scénou 11. září.1 Tento nový řád zpochybnil teroristické užití mediálních obrazů a přehnané využívání virtuálních obrazů na soudobých bojištích. „V celém svém díle,“ píše, „se zajímám o meze viditelného světa, o povahu důkazů a o nejasné, protichůdné vztahy mezi viděním, představami, věděním, vírou a pravdou.“2

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120