Fotograf Magazine

Občanská představivost: Politická ontologie fotografie

Kapitola první: Co je to fotografie?

Ontologická otázka
Nejčastější odpověď na výše položenou otázku – co je to fotografie – je latentně obsažená v etymologii jejího pojmenování a objevuje se opakovaně od počátků fotografie až do dnešního dne, či alespoň do nástupu digitální fotografie. Podle této etymologie je fotografie „zápis světlem“. K psaní světlem dochází ve chvíli, kdy se závěrka fotoaparátu otevře a světelné paprsky, odražené od toho, co stojí před fotoaparátem, projdou objektivem a jsou vepsány do určitého povrchu.1

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120