Fotograf Magazine

Alfredo Jaar

Umění zinscenovaných setkání

Alfredo Jaar se již přes třicet let zabývá mechanismy, s jejichž pomocí masmédia strukturují poznání tak, aby mohlo být využito k ideologické manipulaci, a zkoumá možnosti umělecké činnosti v oblasti kritických intervencí a strategií odporu. Jeho dílo vystavované na mezinárodní scéně a těšící se příznivému přijetí se vynořilo v souvislosti se zapálenými diskuzemi o etice a politice reprezentace. Jaarovy instalace a performance se pokoušejí přenastavit vizuální režim, který určuje, co je a není sdělováno, co je nám dovoleno spatřit a co spatřit nesmíme, staví se za právo skrytých či zcenzurovaných osob a příběhů na zviditelnění a vracejí je do diskursu o zobrazování, jenž je umlčel.

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120