Fotograf Magazine

Mark Strandquist

Go Faith Go!

„Oslava abstraktní lidskosti se v jakékoli politické situaci stává oslavou důstojnosti pasivní oběti. To je konečný důsledek přivlastnění fotografického obrazu k liberálním politickým cílům; utlačovaní dostávají falešnou subjektnost, ač takový status si mohou zajistit pouze oni sami zevnitř.“1

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120