Fotograf Magazine

Jan Jindra

Osmdesátky

Fotografie Jana Jindry z 80. let mají svébytné místo v kontextu tehdejší české momentní fotografie. Přestože velká část z nich vznikala ještě během Jindrova studia na FAMU, velice často narušují dobové kánony, se kterými byla tehdejší česká fotografie spjatá. Pražské FAMU v té době vévodila tradiční momentka odvozená z humanistické fotožurnalistiky nebo citově nezúčastněný subjektivní dokument, jenž se někdy v podobě vizualismu posouval až za hranice dokumentu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120