Fotograf Magazine

Pavel Štecha

Intelektuální fotograf

Literatura o sociologické fotografii není početná. Existuje vůbec nějaká sociologická fotografie? Jednu z odpovědí dávají fotografie Pavla Štechy, ilustrující zprávy o sociologických průzkumech měst i větších lokalit (např. Ostrava – Přívoz 1981, okres Břeclav 1983). Jsou to obvykle momentky, dobře doplňující poznatky uvedené v sociologických materiálech. Konkretizují zjištění, teze a otázky, ilustrují to, o čem pojednávají odborné studie. Svým způsobem zviditelňují rčení „Jeden obraz vydá za tisíc slov“. Například prohlédnutí fotografie obývacího pokoje může přinést víc poznání, než četba několika stran sociologické studie. Ale nejen to. Fotografie vždy zobrazuje i to, co slovy nelze vypovědět. Největší pýchou sociologického dokumentaristy pak je, když si povšimne něčeho důležitého, co pozornosti průzkumníků uniklo. Štecha byl například hrdý na snímek z Tábora, zobrazující nákladní auto projíždějící ulicí tak úzkou, že se jeho korba téměř dotýká fasád domů po obou stranách.

To read the entire article you must log in.

Log in

#26 dokumentární strategie

120