Fotograf Magazine

Bastienne Schmidt

Bastienne Schmidt se narodila v Německu a ve Spojených státech žije od svých pětadvaceti. Ve své sérii Home Stills (Snímky z domova) se zabývá americkým étosem ve vztahu k přírodě i tradičními a současnými genderovými rolemi v americké společnosti. Série portrétů zasazených do domovského prostředí ve východní části Long Islandu jí slouží jako forma sebeobjevování, jež logicky navazuje na její předchozí tvorbu věnovanou domovu a identitě. Schmidt vytváří paralely k transcendentalismu a k romantickým malířům a básníkům 19. století a v jejím díle lze nalézt odkazy například na Friedricha Schillera nebo Caspara Davida Friedricha, jejichž hledání sama sebe bylo podníceno nevypočitatelností přírody. Ale odkazuje také na prerafaelitskou éru se silným psychologickým nábojem, která prezentovala ženy jako osamělé bytosti uzavřené v domácnosti. Všechny scény z této série ztělesňují tu či onu variaci archetypální ženy – ženský symbol amerického snu v konvenční i nekonvenční podobě.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120