Fotograf Magazine

Junsheng Zhou

Za horizontem věcí

Těžko postřehnutelné detaily, obyčejné věci a jevy, které pro jejich každodenní přítomnost opomíjíme nebo je registrujeme pouze s povrchním zaujetím, jež však mají svoji hloubku a vážnost. Tak lze popsat předměty pozornosti Zhou Junshenga. Jejich soustředěným a filozofickým zkoumáním nám otevírá cestu skrze povrch věcí na fotografiích k hlubokému zamyšlení se nad jejich existencí ve světě, který nás obklopuje.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120