Fotograf Magazine

Kateřina Zochová

Ikebana pro 21. století

Způli zakryté, ale beztak zřetelně viditelné reprodukce obrazů mondénní modernistky Tamary Lempické na dvou snímcích mladé české umělkyně Kateřiny Zochové nás opravňují vzpomenout styl art deco. Ostatně výběr předmětů a materiálů i jejich uspořádání jako by vzdáleně připomínali aranže obchodních výloh a produktové fotografie.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120