Fotograf Magazine

Materializace a fotografická evidence

Představte si místnost zalitou červeným světlem, několik fotoaparátů s oslepujícími blesky, nahé ženské tělo a vědce s prsty ulepenými od poševního sekretu a vprostřed toho všeho „živá“ hmota – vlákna, závoje a masa hmoty vyhřezávající z tělních otvorů média a poté proudící, plazící se a poskakující, či dokonce proměňující se v předměty, orgány a obrazy. Ocitáme se v samém jádru materializace, v prostoru, kde pohled fotoaparátu nepříjemně odhaluje spiritismus a erotismus vědě a naopak. Přesněji řečeno, nacházíme se na počátku 20. století ve „spiritistické laboratoři“ barona Alberta von Schrencka-Notzinga (1862–1929), německého psychologa a slavného spiritistického badatele, kterého jsme zastihli uprostřed vědeckého experimentu zaměřeného na studium „teleplastických struktur“ vytvářených médiem jménem Eva Carrière (což byl pseudonym Marthe Béraud) pod vedením její společnice a učitelky Juliette Bisson.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120