Fotograf Magazine

František Drtikol

Mystické náměty ve fotografii

František Drtikol (1883–1961) se ve své době stal uznávanou osobností uměleckého světa. S fotografií byl úzce spojen od samého začátku 20. století až do poloviny třicátých let. Ve dvacátých letech již pevně zakotvil mezi světovou fotografickou elitou a zůstal v ní i v době, kdy se rozhodl fotografii opustit (1935). Důvodem tohoto rozhodnutí byly mimo jiné okolnosti ekonomického rázu způsobené Velkou hospodářskou krizí. Nepochybně na to měla jistý vliv i jeho velká láska k malířství, ke kterému od mládí inklinoval a chtěl se mu nyní naplno věnovat. Je dost pravděpodobné, že v rozhodování sehrály svou důležitou úlohu také jeho duchovně zaměřené aktivity.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120