Fotograf Magazine

Michael Borek

Kafkův přítel Max Brod prohlásil, že 20. století bude jednoho dne známé jako „století Kafky“. Myslím, že měl pravdu, i když jenom částečně. Neměl svou předpověď omezovat pouze na 20. století. Přestože z Kafkových prací je často cítit určitá pochmurnost, jeho dílo je komplexnější. Jeho hrdinové se cítí bezvýchodně, frustrovaně a zmateně. Jejich svět by šlo popsat jako „surrealistický“, i když Manifest surrealismu byl vydán až v roce 1924, tedy v roce, kdy Kafka zemřel. Což mě přivádí k příběhu, který mě inspiroval k názvu tohoto projektu. Je to příběh, který by myslím Kafka docenil.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120