Fotograf Magazine

Tomokichi Fukurai

Nenša aneb mentální fotografie Tomokichiho Fukuraie

Žijeme v době postprodukce, tedy dodatečných úprav fotografie grafickými prostředky nebo digitální editací. Jde o dvojsečnou zbraň těch, co touží po technické dokonalosti a zároveň silném emotivním zážitku z uměleckého díla. Jedná se totiž o dodatečnou manipulaci obrazu, uspokojujícího smysly při vnímání díla, avšak na úkor objektivní informace a přesnosti sdělení. Proto se v soutěžích dokumentární a reportážní fotografie oceňuje spíše věrnost reálnému zobrazení, než stylovost tvůrčího vyjádření. A proto nás také přílišná obliba konceptuální fotografie zavádí k obdivu té fotografie, jež objektivním způsobem, de facto tautologicky, přináší výpověď o sobě samé.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120