Fotograf Magazine

Ryan Thompson

Důvěřivost a skutečnost

Ve svých početných fotografických projektech se Ryan Thompson věnuje otázce důvěřivosti – čemu všemu jsme ochotni věřit – a rozebírá podoby víry v oblasti vědy, pseudovědy a magie. Řada jeho nedávných prací čerpá z příběhu Marcela Vogela, bývalého vědeckého pracovníka IBM, který se stal nečekaným propagátorem léčby krystaly, což je oblíbená praktika stoupenců hnutí New-Age. Díky své reputaci špičkového vědce získával Vogel postupem času stále více přívrženců a začal se prohlašovat za strůjce řady zázraků. Dokázal například silou své myšlenky seskupit tekuté krystaly do obrazu Panenky Marie. Thompson dohledal jediný důkaz této události, kterým jsou dvě pochybné fotografie kolující na internetu. Vytvořil z nich pohlednici, která vypadá jako navýsost kýčovitý suvenýr, a zároveň, kdyby ji skutečně někdo někomu poslal, může sloužit jako prostředek pro šíření Vogelova poselství. V jiném projektu inspirovaném dílem Marcela Vogela využívá Thompson o poznání experimentálnější metody: klade krystaly na skener a v průběhu skenování je různě posouvá. Výsledný obraz vypadá, jako by se kameny rozpouštěly a prohýbaly v důsledku unikání jakési vnitřní energie, což přesně koresponduje s Vogelovými tezemi.

To read the entire article you must log in.

Log in

#24 vidět a věřit

120