Fotograf Magazine

Edgar Martins

00:00.00

Původ Edgara Martinse (1977) představuje důležitý klíč, který podstatným způsobem ozřejmuje specifický charakter jeho tvorby. Vytříbený cit pro dokonalou kompozici, řád, rytmus a detail i technické zpracování snímku vycházejí ze životní zkušenosti odrážející pulsující, multikulturní charakter i tisícileté tradice jihočínské provincie a zároveň bývalé portugalské kolonie Macao, kde od raného dětství vyrůstal. Genius loci tohoto místa přispěl k autorově jedinečné schopnosti tvůrčím způsobem zpracovávat intenzivní prožitek určitého procesu, stavu, děje, časového úseku, ale také transponovat „krásno“ i prostřednictvím primárně neatraktivních námětů.

To read the entire article you must log in.

Log in

#27 auta

120