Fotograf Magazine

Václav Jirásek

Auta

Fotografie aut mají svoje různé, poměrně jasně definované žánry, ale jejich obdivovatelé, stimulovaní mytickými příběhy značek, často v nostalgii po starších formách maskulinity, většinou všichni koukají po potvrzení lidské výjimečnosti v konstrukčním závodě s přírodou, po vytouženém ztělesnění síly, rychlosti a elegance. Podobně mnoho fotografií vraků živících facebookové skupiny jako Abandoned And Neglected Vehicles (89 282 členů) slouží především jako pomůcka pro hledače pokladů, kteří v ideálním případě auta vracejí „do vůně“, nebo litují nemožnosti téhož. Jejich autoři i konzumenti každopádně milují auta a posílení vlastní identity, kterou z asociace s nimi vyvozují. Jiráska jednotlivá auta příliš nezajímají. Modely a ročníky neregistruje, na otázku, jaké to bylo auto, je schopen odpovědět: zelené. Auta, která nikdy nedojela do cíle, v nepravděpodobných spojeních s přírodou a dalšími malými lidskými zásahy do krajiny se pro něj stávají nositelem širší škály působení.

To read the entire article you must log in.

Log in

#27 auta

120