Fotograf Magazine

Lukáš Jasanský & Martin Polák

Káry

Po společné debatě s Lukášem Jasanským a Martinem Polákem nad náplní tohoto čísla a po krátkém bádání v jejich archivu jsme došli paralelně a přitom zcela souhlasně k tomu, že původně k publikaci zvažovaný cyklus Kuranda (1998), který se automobily zabývá nejsystematičtěji, je vlastně v tomto ohledu pouhou špičkou ledovce. Lze totiž říci, že právě tématem automobilu je navzájem dokonale propojeno celé jejich dílo.

To read the entire article you must log in.

Log in

#27 auta

120