Fotograf Magazine

Suzette Bross

Snímky z mého cyklu Procházky (Walks) zachycují sto kroků, které jsem udělala při nejrůznějších procházkách podniknutých v průběhu několika let. Se zájmem pozoruji, jak jsme zaplavováni množstvím fotografií, a proto jsem chtěla z mnoha fotografií vytvořit jednu. Při práci na tomto díle jsem použila mřížku, jejímž prostřednictvím se vracím do studentských let. Byla jsem jednou z posledních absolventek magisterského studia fotografe na chicagském Institute of Design. Tato škola, založená Moholy-Nagyem poté, co nacisté rozprášili německý Bauhaus, byla v Americe první institucí, která nabízela magisterský program v oboru fotografie.

To read the entire article you must log in.

Log in

#27 auta

120