Fotograf Magazine

Richard Prince

Honba za přízrakem: O Autech Richarda Prince

Představa prosperity související s pokrokem, prosperity, která se skládá ze soutěživého hromadění majetku a individuálního úspěchu, byla v americké společnosti vždy mimořádně živá. Ale v průběhu několika posledních desetiletí tato fantazie prošla zásadní proměnou. V roce 2016 již nelze o „americkém snu“ hovořit jinak než s ironií nebo s poraženeckým cynismem a touha současné mladé generace po lineárním životě orientovaném na vzestupnou kariéru postupně vyprchává. S deziluzí z neukojitelné ideologie ženoucí se za snem nevyhnutelně přichází také rezignace na touhu vlastnit materiální statky, které byly potvrzením i odměnou.

To read the entire article you must log in.

Log in

#27 auta

120