Fotograf Magazine

Jan Reich

Mizející Praha

Cyklus fotografií vznikal během sedmdes.tých let minulého století především na periferii pražských čtvrtí Libeň, Holešovice a Smíchov.

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90