Fotograf Magazine

Zdeněk Tmej

Tmejovy fotografie města a periferie byly připravovány pro nerealizovanou publikaci Město pro Filmové nakladatelství Elmara Klosse, kterou měl editovat fotograf Karel Ludwig. Po roce 1948 však byly veškeré práce zastaveny, a tak se tyto fotografie dostávají do tisku po více jak šedesáti letech.

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90