Fotograf Magazine

Jiří Skála

Asi před osmi lety mě při návštěvě nově otevřeného nákupního centra zaujal konflikt mezi mým ideálem veřejného prostoru a tím reálným, který je mi nabízen ke konzumaci. Především mě upoutalo relativně velké množství námezdní síly, která je v krátkodobém pracovním vztahu k zaměstnavateli, a hodně nakupujcích z chudších společenských vrstev.

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90