Fotograf Magazine

Viktor Kopasz

Ambivalence deníku

V dnešní éře snadného, masového a hektického zveřejňování je samo o sobě nezvyklé, narazíme-li na dílo, které vzniká s evidentní péčí a zůstává po léta nepublikované. Ale teprve to, zda má výtvor sílu oslovit, určuje, jestli nezůstane u pouhého raritního momentu. Když nyní dostáváme do ruky fotoknihy „deníků“ Viktora Kopasze, můžeme snadno užasnout. Od roku 1989, tedy přes dvacet let, tu narůstalo dílo, které postupně hledalo a proměňovalo svou formu, které se od osobního odráželo k ambici obecné sdělnosti a které se pro Viktora Kopasze stalo naplno rozehraným zápasem o vlastní výraz.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120