Fotograf Magazine

Miroslav Hák

Umění vždy začíná v nenadálém dotyku se skutečností nezařazenou v racionální systém, vymknuvší se z něho, a obnažující proto senzibilitu ducha i mobilizující jeho síly, snažíc se jí zmocnit. Jeho tématem je vždy nepoznání, ztráta orientace, pokus o novou.

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90