Fotograf Magazine

Ludmila Kadlecová

Panelové domy. Paneláky, ale také králíkárny, noclehárny, krabice… Žádná jiná místa, kde se denně pohybujeme a žijeme své životy, nevzbuzují tolik emocí, nálad, protichůdných názorů. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#15 praha

90