Fotograf Magazine

Jiří Thýn

Od osobního k obecnému a zase zpět

Nadpis tohoto textu parafrázuje název přednášky Jiřího Thýna, kterou v roce 2007 prezentoval svou tvorbu v olomoucké galerii U Mloka. Titul přednášky byl zas upravenou citací kurátora fotografie pražského Uměleckoprůmyslového musea a akčního umělce Jana Mlčocha. Pod názvem Od osobního ke společenskému publikovala Skupina Ládví rozhovor s Janem Mlčochem, ve kterém vzpomínal na svou poslední uměleckou akci z roku 1980 – proměnu amsterodamské galerie De Appel na veřejnou noclehárnu. Nebude zbytečné odcitovat celou pasáž, která popisuje proměnu uvažování, jež vedla k ukončení aktivní umělecké praxe a současně inspirovala název rozhovoru: „A mě přestaly zajímat ty jájovské věci z počátku sedmdesátých let a naopak jsem se zajímal o Armádu spásy nebo misijní činnost. Četl jsem dopisy barokních misionářů z Jižní Ameriky atd. To mě tehdy zajímalo. Prostě od toho osobního přístupu ke společenskému.“ Pro úplnost dodejme, že Jiří Thýn byl členem skupiny Ládví a osobně se účastnil rozhovoru i jeho následné editace.

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120