Fotograf Magazine

Rodinná amatérská fotografie v osidlech paměti

Potenciál fotografického média zdemokratizovat galerii rodinných portrétů
nezůstal dlouho nevyužit, takže dnes zaujímají rodinné amatérské fotografie 
v rámci soukromých vizuálních archivů nezastupitelnou roli. Úspěch fotografie se zde odvíjí od spojení naší přirozené touhy zaznamenávat a uchovávat 
v paměti naše blízké a předpokladu výsadního postavení fotografické reprezentace vůči skutečnosti. Spoléhaje na indexickou povahu fotografického záznamu vyhledáváme otisky rodinné historie na světlocitlivém materiálu 
a utvrzujeme sami sebe, že (slovy Rolanda Barthese) „toto bylo“.[ref]Barthes, Roland: Světlá komora. 2. vyd. Praha: Agite/Fra, 2005.[/ref] V případě rodinných archivů však máme co do činění se značně idealizovaným obrazem rodinné historie, který z pohledu nezainteresovaného diváka vypovídá více než o minulém o konvencích jeho zobrazování. 

To read the entire article you must log in.

Log in