Fotograf Magazine

Vilém Flusser

Moc obrazu

Je třeba nechat padnout historický rozdíl mezi pravdivým a nepravdivým, mezi realitou a fikcí, mezi vědou a uměním. A právě takové opuštění ontologického, epistemologického a eticko-politického rozlišování, tedy kritiky, je tím, co míníme „posthistorií“. Je vedlejší, zda to hodnotíme záporně nebo kladně. Důležité je, že se s tím učíme žít.

To read the entire article, order
#34 archeologie euforie

#34 archeologie euforie

120 

Skladem