Fotograf Magazine

Harun Farocki Institute, Berlín

Pavlína Vogelová

Harun Farocki Institute (HaFI) můžeme číst jako specifický živý archiv i jako aktivní badatelskou platformu pro vizuální umělce, historiky a teoretiky umění. Jde o dynamické prostředí pro analytické myšlení v procesu transformace vnímání obrazu, jehož vizi přednastavil sám Farocki (1944–2014) již v roce 1976 svým specifickým přístupem k obrazové komunikaci. Ve stejném duchu pokračuje i současný Harun Farocki Institute Berlin (HaFI), jenž vznikl v roce 2015. Akcentuje kontinuitu systematického výzkumu médií, obrazu a společnosti s odkazem na Farockiho filmovou i teoretickou tvorbu. HaFI iniciuje a podporuje nové badatelské výzkumy, rezidenční pobyty, publikační a výstavní projekty, které by mohly hlouběji posunout a zpřesnit reflexi Farockiho práce. Jejich základem je spojení s tématy nebo přístupy postavenými na kritické analýze vlastní subjektivity vůči společenskému spektáklu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150