Fotograf Magazine

Yulia Krivich

Presentiment

Spíše než záznamem je Presentiment zlou předtuchou událostí, které se v mé zemi aktuálně odehrávají. Jednotlivé imprese se zde propojují v celé sekvence obrazů a znaků, které jsem prostřednictvím média fotografie zrekonstruovala. Je v nich patrná velmi vágní a znepokojující dualita – má vlastní i dualita reality, která nás obklopuje. Fotografie zachycují mladé lidi na blíže neurčených místech. Jejich podstatou nejsou lokace samotné, ale spíše jejich existenciální rozměr, jejich identita. Jde o neblahé tušení o zemi plné konfliktů, rozkládající se mezi svými kontrasty. Jde o intuitivní pokus zachytit mé podvědomí a neklid v něm. Samotný formát knihy tento koncept duality odráží. Je založený na tom, co zůstalo nevyřčeno, na napětí utvářeném v mezerách mezi jasně vymezenými pojmy, na změnách a paradoxech.

 

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150