Fotograf Magazine

Karel Slach

Cesty Vysočiny 2020

Navzdory celoživotnímu soužití s analogovou kamerou se Karel Slach (Tábor, 17. 12. 1940), primárně kameraman a filmový dokumentarista, v několika posledních letech zhlédl v digitálním fotografickém prostoru. Zvolil jednoduchou, nicméně funkční metodu záznamu jednoho pro něj strategicky významného bodu v krajině Vysočiny. Elementární záznamy nálad a atmosféry střídání ročních období v krajině Slach obratem transformuje do čtvercových kódů obrazových map. Sobě vlastním přístupem k zobrazování mikrosituací a gest tak vytváří mimořádně komplikované záznamy situací v krajině v neustálém toku času. Ohledává tím a zprostředkovává nám tím i svůj vztah k sobě samému, ke krajině, k nejelementárnějším nuancím zákonů přírody dotýkajících se každého z nás.

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150