Fotograf Magazine

Jiří Procházka

Orange Juice Symphony

Slyšíš to? Malé bublinky vyvěrají na hladině pomerančového džusu… Maličké pěnové bublinky. Zvedl oči a velkým oknem pozoroval modré nebe. Byla tam a byla dokonalejší než kdy dřív. Zvuk praskajících bublin vyplnil celou chodbu a on cítil, že jeho kolena ho zase zrazují. Zatímco ležel na podlaze, začal se pomerančový džus rozlévat z bílých šálků a pomalu stékal na klaviaturu. Nechápal, proč najednou tak zeslábl, ale zároveň byl ohromený tím překrásným zvukem, který se dostával k jeho uším. Se zavřenýma očima a za soustředěného poslechu usnul. Modré nebe za okny zezelenalo a poté zas zmodralo. Čas se zpomalil. Možná se i zastavil. Zvuk větru vanoucího v korunách palem, ticho opuštěného ostrova… Symfonie pomerančového džusu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150