Fotograf Magazine

Photography Off the Scale: Technologies and Theories of the Mass Image

Vojtěch Märc

Není to tak dávno, co se teoretici pokoušeli vytyčit „rozšířené pole fotografie“. V publikaci Photography Off the Scale: Technologies and Theories of the Mass Image, která vyšla v loňském roce, pak fotografie z onoho rozšířeného pole míří rovnou „mimo měřítko“. Pokud teorie o rozšířeném poli situovaly fotografii do rámce autonomní vývojové logiky umění, aktuální publikace klade soudobé fotografické procesy do mnohem širších rámců mediální ekologie. V ní se samotné fotografické obrazy ukazují jako rozhraní rozsáhlých „infrastruktur, operací, aparátů a estetických otázek měr a škál“.

 

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150