Fotograf Magazine

Děsy postdigitální fotografie

Ana Peraica

S vynálezem stabilizovaných fotografických procesů prý vzrostly mezi malíři obavy, že přijdou o práci: z množství autorů, kteří se tomto tématu věnovali, je nejznámější Aaron Scharf a jeho Umění a fotografie. Za dobu existence fotografického média se ale překvapivě často – častěji než malíři – báli i fotografové. Uvedu tu některé z jejich nejopodstatněnějších obav: měli strach, že na skleněné desce nebude dostatečná vrstva emulze, že někdo rozsvítí v temné komoře, že v rozhodujícím okamžiku dojde baterka, že se fotoaparát namočí nebo že se zničí paměťová karta. Ve fotografii se toho zjevně může pokazit mnohem víc než v malířství. Kromě nehod souvisejících s podstatou samotného média se malíři a fotografové báli i různých revolucí ve fotografii, zavádění nových technologií, a hlavně jejich masového šíření; báli se zejména, že vinou dostupnosti a rozšíření těchto technologií přijdou o práci. Mnoho těchto obav se vyplnilo; hodnota fotografů na trhu práce začala prudce klesat, fotografie přestala být profesí, kterou se dá uživit. V konečném důsledku pak byla ohrožena kvalita obrazu obecně.

To read the entire article you must log in.

Log in

#41 postdigitální fotografie

150