Fotograf Magazine

bouře ve skleníku

Čechoameričan Drahomír Josef Růžička (1870–1960) je v českých dějinách fotografie zapsán jako nadmíru důležitá osobnost. Ještě v polovině 60. let minulého století provokovala jeho pozůstalost k následujícím řádkům: „Doposud byl Růžička v dějinách české fotografie vždy stavěn nad Drtikola, protože jeho vliv na mladší byl přímý. Uniklo však, že Růžička byl především – a málem se mi chce říci „jen“ – zprostředkovatelem. Přivezl z Ameriky poselství piktorialismu, které mladé české fotografii zaimponovalo. […] Zatím co Růžička zprostředkoval cizí tvořivost u nás, je Drtikol schopen a byl schopen reprezentovat naši tvořivost v zahraničí.“ 1/

Vliv Růžičkova puristického piktorializmu na české scéně bývá opřádán mýty: „Příchodem Dr. Růžičky po válce v roce 1921 do Prahy začíná u nás nová etapa ve vývoji fotografie“ 2/ „Byl ideálním učitelem, který své myšlenky nikdy nevnucoval jiným, a přece za ním šli nejen mladí (a on byl již přes padesát let stár), ale později jej počala u nás uznávat i starší ‚předválečná‘ generace. Vynutila si to jeho nesporná převaha a světové úspěchy ve fotografii.“ 3/

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70