Fotograf Magazine

m+m

Zkratka M+M označuje tvůrčí spolupráci dvou německých umělců Marca Weise (1965) a Martina de Mattii (1963). Jejich tvorba má široký záběr a fotografie je jen jedním z médií, která autoři využívají.

Z jejich díla vybíráme dva projekty, které spojuje stejný princip vzniku. Jde o konverzi původně jiných médií do fotografického obrazu. V případě cyklu In frontse jedná o televizní záznam, který je rozložen na jednotlivé „obrazy“, které potom tvoří fotografické tablo, a v případě díla Kurz vor fünf (Krátce před pátou) jde o filmový pás, který je zdrojem sekvencí drobných fotografií, jež tvoří výsledný obraz.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70