Fotograf Magazine

sultan & mandel

V roce 1977 publikovali američtí fotografové Larry Sultan a Mike Mandel knihu Evidence(Důkazní Materiál, či Svědectví). Obsahovala 79 fotografií, které autoři vybrali z dvou milionů snímků pocházejících z archivů státních agentur, výzkumných organizací, policejních okrsků, požárních stanic, středisek pro výzkum vesmíru, soukromých společností apod. Fotografie pak bez označení či popisků seřadili do série, bez jakéhokoli vztahu k jejich původnímu kontextu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70