Fotograf Magazine

zrození múzy

Chebská Galerie 4 zahájila v prosinci 2005 třetí dekádu činnosti výstavou Zrození Múzy. Obrátila jí pozornost k fotografům, kteří se během minulého století v českých zemích zasadili o posuny vnímání uměleckých možností příslušného média. Vystavena byla díla Alfonse Muchy, Karla Nováka, Drahomíra J. Růžičky, Františka Drtikola, Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funka, Jindřicha Štyrského, Františka Vobeckého, Zdeňka Tmeje, Eugena Wiškovského, Josefa Sudka, Václava Zykmunda, Emily Medkové, Běly Kolářové, Evy Fukové, Jana Svobody, Jiřího Tomana, Jiřího Šiguta, Jana Saudka, Vladimíra Židlického, Pavla Štechy a Josefa Koudelky. Dvaadvaceti medailonům předchází v doprovodné publikaci Retrospektiva Galerie 4 obecně zaměřená předmluva. Doplňují ji díla dalších fotografů užitá rovněž jako výtvarný protějšek upraveného časopiseckého vydání stati Zrození Múzy.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70