Fotograf Magazine

G.R.A.M

obraz a čas

Někteří filozofové nás s varováním upozorňují na kompresi času, minulého, přítomného a budoucího, a s tím související virtualizaci obrazu, (fotografického obrazu), který chápou jako „rozšíření optické šíře“ jevů reálného světa. Toto pojetí nám umožňuje vstoupit do „politiky zobrazení“, jak ji praktikuje skupina G.R.A.M., tím, že její autoři zvolili jako základní strategii své tvorby rekonstrukci akcí či obrazových reprezentací jiných autorů z jiného času, dotýkají se hned řady problémů – autentičnosti, originality, časového posunu, rekonstrukce a dokumentace. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70