Fotograf Magazine

Endcommercial

endcommercial jako taxonomie města

Endcommercial je projekt tří autorů, kteří popisují a mapují fragmenty města. Filozof jazyka Dr. Wolfgang Scheppe, bývalý profesionální skateboardista, editor a grafik Florian Böhm a filmař a dokumentarista Luca Pizzaroni od roku 1997 systematicky zobrazovali identické detaily New Yorku a dalších měst. Smyslem projektu, jehož archiv v současnosti obsahuje 60 000 digitálních snímků (podle jiných zdrojů však již přes 100 000 snímků), bylo zcela popisně zachytit nesmírné množství jednotlivých fragmentů města a ty pak spojovat, komparovat a poukázat na jejich unifikovanost. Pouliční prodavači, vývěsní štíty, detaily hydrantů, zbytky kol připoutaných k dopravním značkám, vývěsky na stojanech pouličního osvětlení, to vše se repetitivně a s hrozivou stejnorodostí zjevuje v nejrůznějších místech a městech.

To read the entire article you must log in.

Log in

#6 Recyklace

70