Fotograf Magazine

Barbora Toman Tylová

Osobní rozměr aktualizace

Kde hledat formu pro současnou vizuální poezii? To byla základní otázka, kterou si kladla autorka Barbora Toman Tylová (nar. 1981). Do vymezeného problému vstoupila z pozice grafického designu. Tak jako samotná vizuální poezie je průnikovou oblastí slova a obrazu, tak také Tylovou zvolené výrazové prostředky hledají možnosti, jak nově zasáhnout do vztahu mezi obrazovým a čteným, viděným a myšleným.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120