Fotograf Magazine

Text a obraz

nové čtení konceptuálního umění

V roce 1969 přišel umělec Douglas Huebler s dnes již legendárním výrokem: „Fotoaparát používám jako ‚bezduchý‘ přístroj k pořizování kopií, který mi slouží k pouhé dokumentaci jevů, jež se objeví před objektivem, přičemž o výsledku rozhodují podmínky dané tím, jak celý systém funguje. ‚Estetická‘ volba nepadá v úvahu.“[ref]Douglas Huebler, katalog k výstavě Prospect 69, říjen 1969, převzato z Jack Burnham, „Alice‘s Head: Reflections on Conceptual Art.“ Artforum (únor 1970), s. 41.[/ref] Podobně se vyjádřil také Ed Ruscha, když hovořil o snímcích ze svých fotografických knih z 60. let minulého století: odmítl připustit, že by měly cokoli společného s uměleckou fotografií, a trval na tom, že „jsou to technická data, něco jako průmyslová fotografie (…) nic víc než momentky.“[ref]Viz: John Coplans, „Ed Ruscha Discusses His Perplexing Publications,“ Artforum (únor 1965), s. 25.[/ref] 

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120