Fotograf Magazine

Rudolf Sikora

Ne! Ne! Ano?

Výchozím bodem drobného pozorování a krátkého zamyšlení se nad povahou díla Rudolfa Sikory (1946) by mohl být právě jeho autoportrét nazvaný Ne! Ne! Ano? (1980). Obsahuje hned několik nosných vrstev rezonujících během čtyř dekád pulzujícím celkem dosavadního autorova díla. Aktivní pozorovatel – pozorný aktivista, Rudolf Sikora, vědomě mění právě na prahu osmdesátých let perspektivu svých pozorování: od velkorysého objektivizujícího nadhledu let sedmdesátých až po soustředěný, zahloubaný a skromnější, v devadesátých letech naopak suverénně monumentální makrodetail.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120