Fotograf Magazine

Štěpán Pech

Vernisáž – výstavní drama

V roce 2010 provedl tehdejší student Ateliéru fotografie Štěpán Pech na půdě VŠUP akci s názvem Vernisáž. Vytvořil fingovanou výstavu portrétů svých spolužáků z ateliéru, kteří se zároveň stali jedinými diváky a aktéry Vernisáže. Každému ze zúčastněných rozdal Štěpán obálku s instrukcemi, jimiž se měli v průběhu akce řídit. Během následujícího roku zopakoval Pech Vernisáž v různých variacích ještě třikrát a postupně odvracel svoji pozornost od úzkého okruhu přátel k širší veřejnosti. Poté své inscenované akce opustil. Tedy jen částečně – nastoupil totiž na studia filmové režie.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120