Fotograf Magazine

Shannon Ebner

Podivnější než ráj

Předpokladem práce americké umělkyně Shannon Ebner není dílo Eda Ruschae, jak bylo často připomínáno, ale spíš jeho interpretace, kterou začátkem devadesátých let představil Yves-Alain Bois. [1. Yves-Alain Bois, „Thermometers Should Last Forever“, in: Edward Ruscha: Romance with Liquids, Paintings 1966–1969, Rizzoli International Publications, Inc, 1993. Přetištěno in: October 111, zima 2005, s. 60–80.] Francouzský teoretik vycházel z rozhovoru, v němž Ed Ruscha přisoudil slovům jistou termodynamiku. Nadužívaná, horká slova se podle něj mohou zahřát natolik, že se začnou roztékat až se úplně vypaří a ztratí svůj původní význam. Jazyk tedy podle něj podléhá stejným zákonům entropie jako všechno, co je vystaveno nezvratitelné logice času. To je patrné nejen z Ruschaova cyklu obrazů Tekutá slova (1966–1969), ale i z pozdější knihy fotografií „Real Estate Opportunities“ (1970), v níž zachytil nemovitosti určené k prodeji. Podobně jako „přehřátá“ slova i budovy s cedulí „na prodej“ byly vyřazeny z oběhu a představovaly pouhý vizuální šum. V tomto ohledu je podle Yvese-Alaina Boise dílo Eda Ruschae předchůdcem entropických prací Průvodce po památkách města Passaic (1967) a Zrcadlové přesuny (1969) jiného kalifornského umělce – Roberta Smithsona.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120